pic_philosophie

Een maximale impact bereiken: onze werkwijze.

  • Rekening houden met de diverse leerstijlen en de diverse soorten intelligentie: we hebben allemaal een manier om dingen te leren die eigen is aan onszelf, en we staan open voor andere prikkels.
  • Een positieve emotionele context scheppen: we leren het best in een gezellige omgeving die veel ruimte laat voor humor, creativiteit en diversiteit.
  • Treffende beelden gebruiken: ons brein verwerkt beelden veel gemakkelijker dan woorden.
  • Een ruime waaier aan praktische activiteiten ontwikkelen: om iets te onthouden, moeten we niet zozeer luisteren maar vooral ondergedompeld worden en dingen ervaren.
  • Tegelijkertijd lichaam en geest prikkelen: we leren niet enkel door logica en rede. Om te zorgen dat opleiding een stevige impact heeft, is het essentieel dat het lichaam mag bewegen, want beweging geeft de intellectuele vermogens een boost.
q_philosophie_nl

Corporate success through people