4. Een pragmatische benadering
We ontwikkelen projecten waarin de focus ligt op het overdragen van praktische tools die in de dagelijkse praktijk meteen bruikbaar zijn.

5. Een benadering "à la carte"
We begeleiden u bij grootschalige projecten of net heel gericht, voor één welbepaalde dienst of bij de coaching van één medewerker.

6. Constructieve feedback
We zorgen bij elke groep voor een gezellige en warme sfeer. De feedback tegenover elk individu is opbouwend zodat hij ertoe komt om zichzelf - met een veilig gevoel – te overtreffen.

7. Het sleutelwoord: creativiteit
We creëren projecten met een inhoud, tools en methodes die heel origineel zijn. Deze drie elementen zijn cruciaal om de boodschappen voor lange termijn te verankeren en om van elk project een onvergetelijke ervaring te maken.

8. Energie en emotie: een winnende combinatie
Door onze benadering en onze tools wekken we veel energie op. Dat bevordert de kennisverwerving en zorgt dat er positieve energie vrijkomt.
We willen ook het hart van de mensen raken, want emoties zijn de sleutel tot verandering.

q_atouts_nl

Corporate success through people